Středa, 29 května, 2024
Home Rady a Návody 8 nejčastějších chyb při zateplování rodinného domu

8 nejčastějších chyb při zateplování rodinného domu

Autor ona
0 komentář 7 minuty číst

Někteří majitelé zateplených domů zažívají velké zklamání již po první topné sezóně, mnozí zase po 2 – 3 letech. Stavební odborníci mají již za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou neprofesionální zásahy majitelům domů vymstít. Kterých chyb se dopouštějí nejčastěji?

 1. Nedostatečná tloušťka izolace
  Šetření na tloušťce izolace má již na svědomí spoustu zklamání. Přinejlepším se projeví jen chladnými stěnami v interiéru, může však způsobit i zkondenzovanou vlhkost a plísně na kritických místech, jako jsou spáry spojů cihel, betonové ztužující věnce a nadokenní překlady. Právě tam se tvoří tepelné mosty. Tloušťka tepelné izolace by měla minimálně splňovat požadavky aktuální normy a závisí na typu zdiva rodinného domu. Minimální tloušťka zateplení stěn se podle aktuálních norem pohybuje kolem 15 – 20 cm podle typu konstrukce. V šikmé střeše se dnes navrhuje tepelná izolace v tloušťce 18 cm pod krokve a 20 cm mezi krokve, v ploše střeše v rozmezí 28 – 34 cm. Vyplatí se pouvažovat nad tepelnou izolací s lepším, tedy nižším parametrem lambda ƛ (součinitelem tepelné vodivosti), která zajistí lepší izolaci při menší tloušťce. Správně zvolená tepelná izolace vám kromě úspory energie a tepelné pohody může přinést i další výhody. Produkty z minerální vlny na rozdíl od polystyrenu zajistí lepší ochranu před horkem, požárem, tlumí hluk z exteriéru a zajišťují vysokou paropropustnost obvodové stěny i střechy.
 2. Nesprávné lepení na fasádě
  Pokud se při lepení minerálních tepelněizolačních desek nedodrží technologický postup, může to mít zakrátko za následek pukliny a bubliny na fasádě, nebo může zateplení dokonce opadávat. Správný postup nanášení lepidla na izolaci je vytvořit tenkou vrstvu po obvodu desky a poté uprostřed tři terče. Ve druhém kroku se nanese lepidlo na desku tak, aby bylo po jejím přitlačení na stěnu minimálně 40 % plochy pokryté lepidlem. Lepení na „buchty“ je nesprávné. Na stěnu se deska lepí na sraz, beze spár. Spáry menší než 4 mm lze vyplnit nízkoroztažnou pěnou, podle odborníků jsou větší spáry nepřípustné. Při lepení se svislé spoje desek musí střídat, vytvářet písmeno „T“. Spoje desek nesmí být průběžné po celé výšce fasády, vytvářet tvar „+“.
 3. Nesprávné kotvení
  V nejhorším případě se může stát, že všechny vrstvy zateplovacího systému nevydrží nápor větru a popadají. K nespokojenosti však úplně stačí, když se po první zimě na zateplené fasádě ukáží jasné „kroužky“, tzv. panter efekt, který signalizuje tepelné mosty. Tuto chybu způsobuje nesprávné kotvení nebo použití nevhodného typu kotev. Ty nejjednodušší, „natloukací“, je poměrně složité aplikovat tak, aby lícovaly s izolací a nevznikaly nežádoucí prohlubně. Efektivněji jsou zapuštěny izolační kotvy, které jsou velmi účinné při upevnění i předcházení tepelným mostům.
 4. Špatně aplikovaná výztužná vrstva
  Chyby se často dělají i při výztužné vrstvě zateplovacího systému – používají se nevhodné mřížky, nebo se mřížky chybně uloží. Nechte si poradit od odborníků, jaké parametry mřížky jsou pro váš projekt dostatečné. Důležitá je také plošná hmotnost mřížky. Ty „snazší“ jsou sice levnější, ale po dlouhodobém působení povětrnostních vlivů často nevydrží a popraskají as nimi i vaše fasáda. Proto je efektivně zvolit vhodné materiály, které dohromady tvoří ucelený systém.
 5. Vynechání okenní lišty
  Okenní začišťovací lišta je velmi důležitým komponentem – napojí omítku na rám okna a zajistí správnou dilataci spoje. Majitelé domů, kteří při výměně oken lištu vynechali, vám mohou potvrdit, že zima bez ní je hotová katastrofa. Po čase totiž kolem oken vzniknou praskliny, přes které může zatékat nebo „foukat“ do interiéru.
 6. Nesprávné uložení izolace v šikmé střeše
  Pro tepelnou izolaci šikmé střechy se nejčastěji využívají pružné materiály, jako jsou produkty z minerální vlny, které se přizpůsobují nerovnostem ve střešní konstrukci a dokonale vyplňují mezikrokevní prostor. Při ukládání je třeba dbát na to, aby nevznikly mezery mezi izolací a krokvemi, které by následně vytvořily tepelné mosty. Kvůli těsnosti je třeba ji nařezat s mírným přesahem přibližně 2 cm.
 7. Nedostatečná ochrana střechy před vlhkostí
  Izolace ze strany interiéru musí být překryta parotěsnou zábranou. Právě nesprávné zabudování parozábranové folie do konstrukce bývá častým nedostatkem při zateplování. Když je parozábrana narušena na více než 5% plochy, vpouští do střechy příliš mnoho vlhkosti a přestává být účinnou. Nedoporučuje se ani nahrazování parozábran levnými stavebními fóliemi, které poškozují funkčnost zateplení. Proniknutí vlhkosti do střešní konstrukce je třeba zabránit i účinným těsněním ve formě pásků a tmelů. Pro napojení parozábranové fólie na zdivo se používají těsnící pásky po celém obvodu šikmé střechy i na vzájemných stycích. Používají se k tomu speciální lepící pásky, na kterých se nevyplatí šetřit. Ty s vyšší cenou mají vyšší kvalitu a lepší lepivost, což může být při kvalitě zateplení rozhodující. Nekvalitní pásky propustí do střechy vlhkost a po pár letech izolace postupně ztrácí své vlastnosti.
 8. Nepleťte si pojistnou hydroizolační fólii s parozábranou
  I když to zní neuvěřitelně, někdy si mistři fólie zamění nebo je zabudují opačnou stranou. Je to pro střechu fatální chyba. Pojistná hydroizolační fólie, nazývaná také difúzní membrána, má být umístěna nahoře, pod střešní krytinou a jejím úkolem je chránit konstrukci střechy před zatečením srážkové vody. Zároveň by však měla propouštět páry zevnitř konstrukce. Parozábranová fólie má být upevněna ze strany interiéru a zachycuje páry, které z něj unikají, aby nepronikly do tepelné izolace v konstrukci střechy a neznehodnotily ji.

Další články autora

Komentáře